Viritech Adjust

Viritech Adjust er en trinnløs spenningsregulator, som installeres mellom fordelingstavle og lysinstallasjon. Fordi den er trinnløs, kan den tilpasses alle lysforhold. Viritech Adjust demper spenningen og reduserer strømforbruket uten synlige endringer i lysforholdene i rommet, måler man med et LUX-meter vil man selvfølgelig kunne se forskjell.
Besparelsen i strømforbruket oppnås uten endringer i eksisterende installasjon.  Ved normale spenningsforhold garanterer vi en besparelse på 30% der det benyttes T8 lysstoffrør og høytrykksnatrium lamper. Den forventede besparelsen er imidlertid rundt 10% høyere, det vil si 40%+.

Viritech Adjust er installert i produksjonshaller, dagligvare, lagerbygg, industri, landbruk, sportshaller m.m.

Danske referanser

Utstyret er produsert etter EU direktiv en60436-1

Formål: reduksjon av strømforbruket på lavfrekvent lysstoffrør og høytrykk natrium gasslamper.

For konsultasjon om dine muligheter for sparing kontakt:
Jan-Erik
Mail:  Jan-Erik@mo-partner.no
Mobil 92281479

Mikkel
Mail: mikkel@mo-partner.no
mobil: 90020399

Eivind
Mobil 97989900

 

 

Next →