Omega3 og Antioksidanter

Antioksidanter er kjemiske stoffer som beskytter mot eller senker hastigheten på oksidasjonen av andre kjemiske stoffer. Tabell over antioksidanter

Oksidasjon (eller oksidativt stress) er en kjemisk reaksjon, der elektroner overføres fra friske molekyler til andre, oksiderende stoffer. Et eksempel på oksidasjon er et eple som skjæres i to og blir brunt.

Oksidasjon kan skape skadelige kjedereaksjoner som kan få konsekvenser på cellenivå.

Antioksidanter motvirker denne oksidasjonen ved bl.a. å la seg selv oksideres for å beskytte andre molekyler. Frie radikaler er elektroner som blir frigjort gjennom biokjemiske prosesser i kroppen. Frie oksygenradikaler blir dannet når kroppen bruker oksygen for å forbrenne næringsstoffer som fett og karbohydrat. Mange av disse kjemiske stoffene er uheldige for kroppen. Vi kan få for mye av dem gjennom stress, stråling, infeksjoner og tobakkrøyk. Det kan også se ut til at disse frie oksygenradikalene påvirker aldringsprosessen. De kan også føre til forandringer i arvestoffer, DNA.

Antioksidanter beskytter oss mot disse frie radikalene og gjør slik at cellene i kroppen vår ikke blir skadet.
Det eksisterer mange ulike typer antioksidanter. Det antas at antioksidantene virker i nettverk med hverandre, det er derfor viktig med et bredt tilskudd av antioksidanter gjennom kostholdet eller, om kostholdet ikke er tilstrekkelig, gjennom kosttilskudd. Det er imidlertid viktig at disse tilskuddene inneholder et bredt spekter av antioksidanter, og at de i størst mulig grad er naturlige og ikke syntetiske. Tilskudd at syntetiske antioksidanter, f.eks. syntetisk betakaroten [1], kan gi uønskede og skadelige effekter, i motsetning til den positive effekten naturlige antioksidanter har.

Nordic Antioxidantes inneholder blåbær og nype, som er de to sterkeste naturlige antioksidanter i Norsk fauna. Nype er ca 4,5 ganger så sterk antioksidant som blåbær. Nyper og blåbær utfyller hverandre på en god måte. Ved å ta antioksidanter regelmessig vil man kunne oppleve helsemessig gevinst.
I tillegg vil antioksidanter:

  • Reduserer oksidativt stress
  • Være med på å bremse harskning av oljer vi allerede har i kroppen
  • Frysetørkede antioksidanter gir stor biotilgjengelighet

 

← PreviousNext →