Best Equine / Best Canin

Omega-3 reduserer betennelser.

Gjennom de siste årene har vi stadig hørt om omega-3 effekter hos både mennesker og dyr. Mye av informasjonen har vært vitenskaplig fundert og mye har manglet den nødvendige fundering i forskning. Det vi alle har fått med oss er at umettede fettsyrer er bedre enn mettede. Hos hester sliter vi i mindre grad enn hos menneske med hjerte-kar sykdommer og det er heller ikke derfor vi skal gi våre hester omega-3.

Våre kilder til umettede fettsyrer er stort sett vegetabilske oljer eller fiske oljer.
I de fleste planteoljer er innholdet av omega-6 vesentlig større enn omega-3. I fiskeoljer vil dette være motsatt, altså nesten utelukket omega-3.

Fett er en viktig for hvordan kroppen responderer på betennelser. Betennelser oppstår i kroppen som en respons på ytre eller indre påvirkning. Vi får en betennelse som en følge av et sår, et støt mot kroppen, sterk varme eller kulde, bakterier, virus, parasitter eller hard trening etc. En betennelse er i utgangspunktet en viktig og ønsket respons. I noen tilfeller kan denne reaksjonen skyte over mål eller respondere på ting den ikke burde respondere på. Graden av respons er avhengig av ernæring. Ved inntak av Omega-3 vil man kunne redusere betennelsesresponsen og derved redusere betennelser i ledd eller muskulatur, redusere luftvegs problemer eller redusere hud og hovproblemer. Alt avhengig hvor vi har en betennelse tilstand.

Alle pattedyr er avhengig av tilførsel av essensielle fettsyrer fordi de ikke er i stand til å syntetisere disse selv i kroppen. I vår vanlige foring vil hesten normalt få et overskudd av omega-6 i forhold til omega-3. Alle oljer brytes ned i kroppen. Omega-6 brytes ned til arachidon syre og omega-3 brytes ned til EPA og DHA. Disse stoffene bygges inn i cellemembranen i kroppens celler. Når kroppens forsvar mobiliseres og disse fettsyrene frisettes som en immunrespons er der stor forskjell på hvor sterk kroppens reaksjon blir. Fettsyrene blir omdannet til stoffer som er aktive i en betennelsesprosess. EPA/DHA som kommer fra omega-3 gir en vesentlig mindre betennelsesreaksjoner enn de stoffene som dannes fra arachidon syre som kommer fra omega-6.

Ved å fore med omega-3 vil man kunne redusere en rekke betennelsestilstander i kroppen og derved positivt påvirke eller dempe muskelstivheter, leddproblemer luftvegs problemer eller hov problemer. Derfor skal vi gi hestene våre omega-3 olje av god kvalitet. Pharmacare Best Equine Omega-3 har disse egenskapene.

Omega-3 bør gis til hesten hele året.

Per Martens Veterinær

Referanser:

  • Frape, D. Equine nutritition & feeding. Blackwell Sciences Ltd. 1998.
  • Hall,JA. Saun, RJ. Van Wander, RC. Dietary (n-3) Fatty Acids from Menhaden Fish Oil Alter Plasma Fatty Acids and Leucotriene B Synthesis in Healthty Horses. Journal of Internal Medicine 2004.
  • Khol-Parisini, A. Hoven, R. Van den Leinker, S. Hulan, HW. Zentek, J. Effects of feeding sunflower oil
  • or seal blubber oil to horses with recurrent airway obstruction. Canadian Journal of Veterinary Research. 2007.
← Previous